Giáo Trình Sử Dụng After Effects CS6 - Full Tiếng Việt
Adobe After Effects CS6 là phần mềm đồ họa tổng hợp được phát triển bởi hãng Adobe Systems. Phần mềm này được ứng dụng nhiều trong đồ họa động và kỹ xảo chuyên nghiệp.
Mã số: 7556
Click: Tải/Download: Giáo Trình Sử Dụng After Effects CS6 - Full Tiếng Việt    

Chia sẻ qua mạng xã hội:
THÔNG TIN