NHÓM NGÀNH KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ: THỊ TRƯỜNG 'KHÁT' LAO ĐỘNG NHƯNG SINH VIÊN ÍT
Tại hội thảo, TS Trần Sâm, chuyên viên Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD-ĐT), cung cấp thông tin: năm 2017, tổng số ngành mở mới ở trình độ ĐH là 184 ngành, tập trung chủ yếu vào các nhóm ngành kỹ thuật, công nghệ kỹ thuật, máy tính, CNTT, khoa học xã hội và hành vi, pháp luật. Trong vài năm học gần đây, xu thế số lượng và tỷ lệ số ngành đào tạo trình độ ĐH theo các nhóm ngành lĩnh vực kỹ thuật - công nghệ tăng. Nếu như năm học 2016 - 2017 cả nước có 985 lượt ngành (tổng số cả nước có 3.306 lượt ngành), thì năm học 2017 - 2018 đã tăng lên thành 1.471 lượt ngành.

XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY:

Chia sẻ qua mạng xã hội:
TRƯỜNG TUYỂN SINH