NGÀNH CÔNG NGHỆ DỆT, MAY (CÔNG NGHỆ MAY)
Chia sẻ đến
1. CÔNG NGHỆ DỆT, MAY (CÔNG NGHỆ MAY) LÀ GÌ?
Công nghệ dệt, may (Công nghệ may) là ngành nhằm thỏa mãn, đáp ứng nhu cầu về may mặc, thời trang của con người với những sản phẩm đa dạng được thực hiện thông qua hệ thống sản xuất công nghiệp hiện đại, vừa đảm bảo về thẩm mỹ vừa đảm bảo về sản lượng sản xuất. ​
  
2. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
 
Trang bị kiến thức cơ bản và chuyên sâu trong lĩnh vực may và thời trang để làm cơ sở cho việc áp dụng những nguyên lý kỹ thuật và các kỹ năng thực hành vào quá trình tổ chức, triển khai sản xuất công nghiệp; khả năng thiết kế đồ họa trang phục; sử dụng tốt các phần mềm chuyên ngành về thiết kế, nhảy mẫu, giác sơ đồ, thêu vi tính và quản lý sản xuất ngành may; kỹ năng tổ chức và quản lý sản xuất may công nghiệp.
Bên cạnh đó, sinh viên còn được cung cấp những kỹ năng về quản lý, kinh doanh dịch vụ hàng may mặc, thời trang; kỹ năng giao tiếp, đàm phán, tiếp thị trong lĩnh vực kinh doanh hàng may mặc.
 
3. CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP
 
Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc ở các vị trí như:

Kỹ sư công nghệ, thiết kế trong các dây chuyền sản xuất tại các công ty, cơ sở may mặc
Chuyên viên thiết kế kỹ thuật, nghiên cứu mẫu, phát triển mẫu tại các phòng kỹ thuật, xưởng sản xuất
Quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh, quản lý chất lượng sản phẩm trong ngành may mặc, thời trang
Tự mở công ty, xí nghiệp riêng về lĩnh vực may mặc, thời trang