TÀI NGUYÊN THỰC TIỄN
THỰC HÀNH NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C

Bài thực hành đa dạng
Mã nguồn minh họa chi tiết
Mã nguồn thuần C
Rất căn bản, tự học
DVD TUYỂN CHỌN TOÀN BỘ TÀI LIỆU TIẾNG ANH KHUNG CHÂU ÂU - CÁC CẤP ĐỘ A,B,C

Chọn lọc nhiều nguồn
Cấp độ A,B,C
Học khung châu Âu
XÂY DỰNG ỨNG DỤNG ASP.NET 4.5 VỚI C# 2015 - LINQ

Tài liệu tự học về LINQ
Demo minh họa rõ ràng
Thích hợp cho người tự học
LẬP TRÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU VỚI C# - MÔ HÌNH NHIỀU TẦNG

Tác giả: Nguyễn Văn Lân
Nhà xuất bản Lao Động và Xã hội
Sách tự học ASP.NET, ứng dụng kèm theo
KỸ THUẬT XÂY DỰNG ỨNG DỤNG ASP.NET TẬP 2

Tác giả: Nguyễn Văn Lân
Nhà xuất bản Lao Động và Xã hội
Sách tự học ASP.NET, ứng dụng kèm theo
KỸ THUẬT XÂY DỰNG ỨNG DỤNG ASP.NET TẬP 1

Tác giả: Nguyễn Văn Lân
Nhà xuất bản Lao Động và Xã hội
Sách tự học ASP.NET, ứng dụng kèm theo
KỸ THUẬT XÂY DỰNG ỨNG DỤNG ASP.NET TẬP 3

Tác giả: Nguyễn Văn Lân
Tài liệu cho người tự học ASP.NET
Ứng dụng mẫu kèm theo
THÔNG TIN
[hlA]
[hlA]