KỸ THUẬT XÂY DỰNG ỨNG DỤNG ASP.NET TẬP 2
Chia sẻ đến

Mã số tài liệu: 4
Tác giả: Nguyễn Văn Lân
Nhà xuất bản Lao Động và Xã hội
Sách tự học ASP.NET, ứng dụng kèm theo

ĐẶT MUA
Chào mừng bạn đến với “Kỹ thuật xây dựng ứng dụng ASP.NET Tập 2”.

Tiếp theo tập 1, trong tập 2 này sách sẽ trình bày các kỹ thuật mở rộng của ASP.NET 2.0 khi xây dựng ứng dụng thường gặp.

Các kỹ thuật trong giáo trình được minh họa rõ ràng, hướng dẫn chi tiết từ cơ bản đến nâng cao.
Bạn sẽ được khám phá các vấn đề bảo mật trong quá trình xây dựng ứng dụng như cấu hình đăng nhập, xác thực, các lớp Membership, Role… Ngoài ra, giáo trình còn trình bày các vấn đề bảo mật mà thực tế thường gặp nhất.

Sách cũng sẽ hướng dẫn bạn chi tiết cách xây dựng ứng dụng nhật ký Online - Blog. Blog là nguồn chia sẻ tài nguyên đa dạng và phong phú rất phổ biến hiện nay trên Internet. Từ ứng dụng này bạn có thể cải tiến, bổ sung, thêm các phần còn thiếu để trở thành một Website Blog chuyên nghiệp.

  • Sử dụng ngôn ngữ C#
  • Mở rộng các chủ để CSDL.
  • Kỹ thuật tùy biến nâng cao điều khiển hiển thị dữ liệu.
  • Các chủ đề Email- Mạng - File.
  • Điều khiển lỗi.
  • Hình ảnh minh họa đa dạng, chi tiết, rõ ràng, hướng dẫn từng bước.
  • Một trong những giáo trình tham khảo tòan diện về ASP.NET.
  • Chi tiết xây dựng ứng dụng Blog.
  • CD kèm theo sách chứa tài nguyên - ứng dụng.
  • Trân trọng giới thiệu đến bạn.

Nội dung tập 2 bao gồm:

Chương 1: Mở đầu

    Giới thiệu tổng quan về ứng dụng Blog như giao diện, các thành phần dữ liệu, bảo mật…

Chương 2: Điều khiển lỗi

    Trình bày cách thức bẫy lỗi ở trong mã ASP.NET, hướng dẫn cách cấu hình file Web.Config hiển thị thông báo lỗi cũng như các mã lỗi thông dụng trả về trình duyệt.

Chương 3: Xử lý Email - File

    Hướng dẫn một số kỹ thuật thường gặp trong ứng dụng ASP.NET như gởi thư điện tử email, tải và đưa dữ liệu lên Host…

Chương 4: Tùy biến các điều khiển

    Chương này chúng tôi trình bày cách sử dụng nâng cao các điều khiển thông dụng, điều khiển hiển thị dữ liệu, cách tùy biến trong quá trình sử dụng. Đây là những kỹ thuật cần thiết tích hợp khi phát triển ứng dụng như tùy biến FileUpload, CheckBox vào GridView, DetailsView, Batch…

Chương 5: Khái quát bảo mật ASP

    Trình bày các khái niệm và cách thiết lập bảo mật cho ứng dụng ASP.NET như mô hình bảo mật, các quy tắc chứng thực, cấu hình hệ thống...

Chương 6: Quản lý trạng thái

    Trình bày khái niệm và những kỹ thuật lưu giữ trạng thái trong ứng dụng Web (như Cookies và Session), cách truyền và lấy tham số giữa các trang.

Chương 7: Profile

    Hướng dẫn cách quản lý thông tin trong ứng dụng thông qua kỹ thuật Profile. Profile sẽ hỗ trợ bạn rất nhiều trong việc lưu giữ thông tin như giỏ hàng (shopping cart), thông tin người dùng,…

Chương 8: Điều khiển đăng nhập

    ASP.NET cung cấp các điều khiển đăng nhập, giúp cho việc xây dựng ứng dụng nhanh hơn, tin cậy hơn,… Chương này minh họa và hướng dẫn cách sử dụng các điều khiển đăng nhập (login) của ASP.NET có thể tích hợp vào ứng dụng giúp cho ứng dụng chạy nhanh và đáng tin cậy hơn.

Chương 9: MemberShip và Role

    Chương này chúng ta tìm hiểu các phương thức của những điều khiển đăng nhập trong ASP.NET là MemberShip và Role. Hai lớp này dùng để quản lý người dùng, các quy tắc phân quyền và truy xuất trong ứng dụng. Kết thúc chương này, chúng tôi hướng dẫn bạn cách tạo một module nhỏ quản lý User và Role, làm cơ sở để tích hợp vào ứng dụng Blog.

Chương 10: Một số vấn đề bảo mật

    Chương này trình bày một số kỹ thuật bảo mật mà thực tế ứng dụng thường gặp như truy vấn dữ liệu, các lỗi, tạo tài khoản đăng nhập CSDL, xử lý địa chỉ IP… Chúng tôi hy vọng nó sẽ giúp ích cho bạn trong quá trình xây dựng ứng dụng.

Chương 11: Xây dựng ứng dụng Blog

    Chương này trình bày cụ thể các bước để xây dựng ứng dụng Blog từ viết mã, thiết kế dữ liệu, câu lệnh truy vấn trong ứng dụng… Blog được thiết kế theo hướng mở để bạn hoàn toàn có thể bổ sung, thay đổi cho phù hợp với mục đích của mình.
Chúng tôi cố gắng trình bày ngắn gọn, minh họa rõ ràng để các bạn dễ hình dung, hiểu vấn đề và áp dụng ngay kiến thức trong quá trình tích hợp phát triển ứng dụng. Giáo trình này sử dụng các tài nguyên ở những tập trước và bổ sung những phần mở rộng khác.

    Để thực hành những ví dụ và ứng dụng trong giáo trình bạn cần cài đặt Visual Studio 2005 hoặc 2008, IIS, SQL Server Express 2005 và Microsoft Access 2003. Bên cạnh đó kèm theo CSDL Blog dành cho SQL Server 2000.

    CD kèm theo sách chứa đầy đủ mã nguồn, cơ sở dữ liệu, ứng dụng đã biên dịch và ứng dụng liên quan trong giáo trình.

Bạn mua bộ giáo trình này (gồm 3 tập) bạn được mở rộng ứng dụng kèm theo sách, tư vấn đọc sách,  chia sẻ lâu dài..

Xin trân trọng giới thiệu Tập 2 cùng bạn.