CHI TIẾT TÀI LIỆU

DVD TUYỂN CHỌN TOÀN BỘ TÀI LIỆU TIẾNG ANH KHUNG CHÂU ÂU - CÁC CẤP ĐỘ A,B,C
Chọn lọc nhiều nguồn
Cấp độ A,B,C
Học khung châu Âu


Các cấp độ A: A1,A2
Các cấp độ B: B1,B2
Các cấp độ C: C1, C2
Các bộ tài liệu học tập tuyển chọn các trường ở VN sử dụng
Tài liệu kèm theo file nghe, đầy đủ
Thích hợp cho các bạn tự học, tự kiểm tra, tham khảo học tập
Thích hợp cho học viên sử dụng học tập sau đại học, giáo viên chuyên ngành tiếng Anh


Chia sẻ qua mạng xã hội:
THÔNG TIN
[hlA]
[hlA]