.NET Core 3.0 (Preview 2) có gì mới?
18/03/2020  View: 584
Chia sẻ đến
Gần đây Microsoft cho ra mắt .NET Core 3 Preview 2. Nó bao gồm các tính năng mới cho .NET Core 3.0 và C# 8, nó cũng bao gồm luôn các tính năng mới trong Preview 1 và Preview 2. C# 8 Preview 2 là một phần của .NET Core 3 SDK, nó cũng được release cùng với Visual Studio 2019 Preview 2.
CHI TIẾT - READ MORE