TẢI eBOOK
DANH SÁCH ĐỀ TÀI LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP THẠC SĨ NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH
Báo cáo mẫu đề tài Bảo mật và an toàn thông tin trong thương mại điện tử thực tiễn
Phân tích đánh giá vấn đề an ninh trong mạng không dây Wimax
Ứng dụng chữ ký số trong bảo mật thông tin bưu điện tỉnh Thái Nguyên
Phân cụm dữ liệu cho nhận dạng ảnh sử dụng mạng Nơron
Kỹ thuật SIFT trong phát hiện và đánh dấu đối tượng
Nghiên cứu các kỹ thuật giấu tin trên dữ liệu âm thanh
Tích hợp dịch vụ đo và kiểm soát từ xa sử dụng FPGA
Tìm kiếm văn bản theo nội dung và ứng dụng
Phương pháp Heuristic giải 1 số bài toán về đồ thị
Nghiên cứu phương pháp phát hiện biên ảnh màu bằng Wavelet
Phân cụm dữ liệu và ứng dụng trong phân loại cấu trúc protein
Một số vấn đề liên quan đến phụ thuộc hàm xấp xỉ trong cơ sở dữ liệu quan hệ
Nghiên cứu giải pháp xây dựng và phát triển chữ ký số dùng trong các cơ quan tỉnh Thái Nguyên
Nghiên cứu phương pháp phân đoạn ảnh dựa trên mô hình tách, ghép vùng
Nắn chỉnh hình học của 1 số vật thể sử dụng phương trình đạo hàm riêng
Nhận dạng chữ viết tay tiếng Việt sử dụng mạng Nơron
Mô hình chuỗi thời gian mờ có trọng số bậc cao và ứng dụng
Các mô hình phân tích thiết kế hướng đối tượng và ứng dụng
123456...