DANH SÁCH ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÀNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
Chia sẻ đến

Mã số tài liệu: 2739
Đơn giá: 0
NHẤN VÀO ĐỂ TẢI
Khảo sát mức độ gây bệnh ở hậu ấu trùng tôm chân trắng Litopenaeus vannamei (Boone, 1931) khi nhiễm Vibrio và đề xuất giải pháp phòng chống tại cơ sở sản xuất Ninh Hải, Ninh Thuận
Nghiên cứu khả năng phát triển của chủng vi khuẩn (Edwardsiella ictaluri) bị đột biến gen purA ở các điều kiện bảo quản khác nhau
Nghiên cứu kỹ thuật ương giống cá chình hoa Anguilla marmorata (Quoy & Gaimard, 1824) trong tuần hoàn khép kín, cung cấp oxy nguyên chất
Đánh giá chất lượng tinh trùng cá dìa Siganus guttatus (Bloch, 1787) nuôi tại Nha Trang - Khánh Hòa
Phân lập và nuôi sinh khối một số loài vi tảo từ biển Nha Trang sử dụng cho động vật thân mềm hai mảnh vỏ
Ảnh hưởng của hàm lượng enzyme trong thức ăn tổng hợp lên sinh trưởng, tỷ lệ sống, hệ số thức ăn, thành phần sinh hoá của thịt cá chình hoa Anguilla marmorata (Quoy & Gaimard, 1824)  giai đoạn giống
Nghiên cứu ảnh hưởng của thức ăn công nghiệp và thức ăn chế biến lên sinh trưởng và tỷ lệ sống của cá tra Pangasianodon hypopthalmus (Sauvage, 1878)  giai đoạn cá bột lên cá giống tại Long Xuyên - tỉnh An Giang
Nghiên cứu ảnh hưởng của thức ăn, chế độ cho ăn lên sinh trưởng, tỷ lệ sống của ấu trùng tu hài (Lutraria rhynchaena, Jonas 1844) giai đoạn sống nổi đến con giống 5mm.
Kỹ thuật phòng và trị một số loại bệnh thường gặp trên cá chình hoa Anguilla marmorata (Quoy & Gaimard, 1824)
Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ và độ mặn lên sinh trưởng và phát triển rong câu chân vịt Hydropuntia eucheumatoides  ((Harvey) Gurgel & Fredericq) trong phòng thí nghiệm
Hiện trạng khai thác nguồn lợi thủy sản nội địa tại tỉnh An Giang
Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố sinh thái lên sự phát triển quần thể và phương pháp lưu trữ tảo Rhodomonas baltica (Karsten Zimmerman, 1925)
Ngiên cứu đặc điểm sinh thái phân bố và ảnh hưởng của các loại thức ăn đến sinh trưởng quần thể trùn chỉ Limnodrilus hoffmeisteri (Claperade, 1862)
Nghiên cứu ảnh hưởng của các hàm lượng enzyme khác nhau trong thức ăn tổng hợp lên sinh trưởng, phát triển và các thành phần sinh hóa của cá chình hoa Anguilla mamorrata (Quoy and Gaimard, 1824) giai đoạn nuôi thương phẩm tại Khánh Hòa
Nghiên cứu bổ sung một số đặc điểm sinh học, giá trị nguồn gen và thử nghiệm sinh sản nhân tạo cá mặt quỷ Synanceia verrucosa (Bloch & Schneider,1801)
Nghiên cứu vòng đời phát triển của sán lá đơn chủ Neobenedenia melleni (MacCallum, 1927) ký sinh trên một số đối tượng cá biển nuôi thương phẩm tại Khánh Hòa
Nghiên cứu các đặc điểm phát triển ở giai đoạn sớm và ảnh hưởng của thời điểm chuyển đổi các loại thức ăn lên sinh trưởng, tỷ lệ sống của ấu trùng cá chim vây vàng Trachinotus blochii (Lacepede, 1801)
Hiện trạng kỹ thuật nghề sản xuất giống cá tra Pangasianodon hypopthalmus (Sauvage, 1878)  tại tỉnh An Giang 
Nghiên cứu ảnh hưởng của n-3HUFA bổ sung và thức ăn giun nhiều tơ đến hiệu quả sinh sản của tôm he chân trắng Litopenaeus vannamei (Boone, 1931)
Nghiên cứu kỹ thuật sản xuất giống nghêu Meretrix lyrata (Sowerby, 1851) tại Khánh Hòa
Nghiên cứu kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo bào ngư vành tai Haliotis asinina (Linnaeus, 1758) tại Nha Trang
Nghiên cứu ảnh hưởng của phage cùng Vibrio và đề xuất giải pháp kiểm soát chúng trong sản xuất giống tôm he chân trắng Litopenaeus vannamei (Boone, 1931)  ở công ty thủy sản VINA - Ninh Thuận
Xây dựng quy trình sản xuất giống cá ngựa đen (Hippocampus kuda Bleeker) thế hệ F2