Bộ tài liệu, phần mềm học tiếng anh thi chứng chỉ TOEIC
Chia sẻ đến

Mã số tài liệu: 7618
Đơn giá: 10,000
TÀI LIỆU CÓ TRẢ PHÍ ĐẶT MUA
phần mềm giả lập android tốt

Có 3 bài thi hay và các bài luyện cũng ngắn gọn đơn giản.
Có cả mục các lỗi ngữ pháp thường gặp
Phần mềm gần như toàn diện về TOEIC với 5 đề thi TOEIC và một lượng lớn các bài luyện tập lý thú.
Phần mềm với 25 bộ từ vựng phong phú và cách học đa dạng giúp nhớ từ hiệu quả.