.NET toàn tập - Tập 2 - C# và .NET framework
Chia sẻ đến

Mã số tài liệu: 7621
Đơn giá: 0
NHẤN VÀO ĐỂ TẢI
Đây là quyển sách thứ 2 trong series .NET toàn tập. Nếu như tập 1 bên trên là những kiến thức cơ bản dành cho các bạn mới học C# thì đây là một quyển nâng cao hơn rất nhiều. Bạn sẽ được học về:

Input/Output và Object serialization, cách xây dựng một ứng dụng Windows hoàn chỉnh
Ngoài ra các bạn sẽ tìm thấy các kỹ năng nâng cao hơn như: tìm hiểu về  Assembly và cơ chế version; học về Attribute và Reflection, Đồng bộ hóa...
Và cả lập trình ứng dụng web, web service nữa.