Giáo trình Mật mã học và An toàn thông tin
Chia sẻ đến

Mã số tài liệu: 7625
Đơn giá: 0
NHẤN VÀO ĐỂ TẢI
Cuốn sách được trình bày hợp lý với nội dung khá hoàn chỉnh, không những giúp cho người bắt đầu làm quen dễ tiếp thu những kiến thức cơ bản nhất của một lĩnh vực chuyên môn khó mà còn gợi mở những hướng ứng dụng thực tế phong phú cho những người muốn nghiên cứu sâu hơn.

Những phụ lục được sưu tầm chọn lọc đưa ra trong phần cuối cuốn sách có ý nghĩa bổ sung cho các phần trình bày chính và cũng là một sự hỗ trợ rất tốt về nguồn tư liệu cho những người muốn đi sâu nghiên cứu. Nếu bạn quan tâm hãy download ebook ‘Giáo trình Mật mã học và An toàn thông tin‘