TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẠ LONG
Chia sẻ đến
* Mã trường: HLU
* Cơ sở 1: 258, Bạch Đằng, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
   Điện thoại: 0203.3850304; Fax: 0203.3852174
* Cơ sở 2: 58, Nguyễn Văn Cừ, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
   Điện thoại: 0203.3825301; Fax: 0203.3623775
* Website: daihochalong.edu.vn 

Ngành học

Mã ngành

Chỉ tiêu

Mã tổ hợp xét tuyển

I. HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY (4 năm)

 

725

 

– Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

7810103

180

A00, A01, D01, D90

– Quản trị khách sạn

7810201

150

A00, A01, D01, D90

– Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

7810202

90

A00, A01, D01, D90

– Công nghệ thông tin

7480101

35

A00, A01, D01, D90

– Quản lý văn hóa

7229042

40

C00, D01, D15, D78, M07

– Ngôn ngữ Anh

7220201

70

A01, D01, D10, D78

– Ngôn ngữ Trung Quốc

7220204

60

A01, D01, D04, D10

– Ngôn ngữ Nhật

7220209

30

D01, D06, D10, D78

– Ngôn ngữ Hàn Quốc

7220204

25

D01, D10, D15, D78

– Nuôi trồng thủy sản

7620301

20

A00, A01, B00, D10

– Quản lý tài nguyên và môi trường

7850101

25

A00, A01, B00, D10

II. HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

 

680

 

1. Hệ sư phạm

 

80

 

– Giáo dục Mầm non (3 năm)

51140201

60

M01

– Giáo dục Tiểu học (3 năm)

51140202

20

C00, D01, D10

2. Hệ ngoài sư phạm

 

600

 

– Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (2 năm)

6810101

150

A00, A01, D01

– Quản trị khách sạn (2 năm)

6810201

150

A00, A01, D01

– Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống (2 năm)

6810205

100

A00, A01, D01

– Tin học ứng dụng (2 năm)

6480206

30

A00, A01, D01

– Hướng dẫn du lịch (2 năm)

6220103

120

C00, D01, D15

– Công tác xã hội (2 năm)

6760101

30

C00, D01, D15

– Thanh nhạc (3 năm)

6210225

20

N00

III. HỆ TRUNG CẤP

 

100

 

– Nghệ thuật biểu diễn kịch múa (6 năm)

42210224

20

Múa; Thẩm âm – Tiết tấu

– Biểu diễn nhạc cụ Phương Tây (6 năm)

42210205

20

Thẩm âm – Tiết tấu

– Biểu diễn nhạc cụ truyền thống (6 năm)

42210210

20

Thẩm âm – Tiết tấu

– Thanh nhạc (4 năm)

42210203

20

Hát; Thẩm âm – Tiết tấu

– Hội họa (4 năm)

42210101

20

Hình họa

 * VÙNG TUYỂN:

– Hệ đại học: Tuyển sinh trong toàn quốc

– Hệ cao đẳng, trung cấp:

+ Ngành đào tạo sư phạm: Tuyển sinh đối tượng có hộ khẩu thường trú tại Quảng Ninh.

+ Ngành đào tạo ngoài sư phạm: Tuyển sinh trong toàn quốc.

* PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH:

- Hệ đại học:

+ Xét tuyển kết quả kỳ thi THPT Quốc gia đối với các ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; Quản trị khách sạn; Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống; Công nghệ thông tin; Quản lý văn hóa (02 chuyên ngành: Quản lý di sản văn hóa, Quản lý văn hóa du lịch); Ngôn ngữ Anh; Ngôn ngữ Trung Quốc; Ngôn ngữ Nhật; Ngôn ngữ Hàn Quốc.

+ Xét học bạ THPT và thi năng khiếu đối với ngành Quản lý văn hóa (02 chuyên ngành: Tổ chức sự kiện, Biểu diễn nghệ thuật quần chúng).

+ Xét tuyển kết quả kì thi THPT Quốc gia (60% chỉ tiêu) và xét tuyển học bạ THPT (40% chỉ tiêu) đối với các ngành: Quản lý tài nguyên và môi trường; Nuôi tròng thủy sản.

- Hệ cao đẳng:

+ Xét tuyển kết quả thi THPT Quốc gia đối với ngành Giáo dục Tiểu học. Các ngành còn lại xét tuyển học bạ THPT. Riêng ngành Giáo dục Mầm non, Thanh nhạc kết hợp xét học bạ THPT và thi năng khiếu.

* HỌC BỔNG ĐẦU VÀO ĐỐI VỚI SINH VIÊN

1- Đối tượng: Sinh viên hệ đại học được tuyển vào trường Đại học Hạ Long năm 2019.

2- Các mức học bổng

– Học bổng dành cho học sinh trúng tuyển các ngành Công nghệ thông tin; Quản lý tài nguyên và môi trường

+ Mức 1 ( 10 suất học bổng = 200% học phí),  có tổng điểm xét tuyển (không tính điểm ưu tiên) từ 27 điểm trở lên.

+ Mức 2 (10 suất học bổng = 100% học phí), có tổng điểm xét tuyển (không tính điểm ưu tiên) từ 24 điểm trở lên.

+ Mức 3 (10 suất học bổng = 50% học phí), có tổng điểm xét tuyển (không tính điểm ưu tiên) từ 21 điểm trở lên.

 – Học bổng dành cho học sinh trúng tuyển ngành Nuôi trồng thủy sản

+ Mức 1 (10 suất học bổng = 200% học phí), có tổng điểm xét tuyển (không tính điểm ưu tiên) từ 24 điểm trở lên.

+ Mức 2 (10 suất học bổng = 100% học phí), có tổng điểm xét tuyển (không tính điểm ưu tiên) từ 21 điểm trở lên.

+ Mức 3 (10 suất học bổng = 50% học phí), có tổng điểm xét tuyển (không tính điểm ưu tiên) từ 18 điểm trở lên.

Chú thích: Tổ hợp môn xét tuyển

A00

Toán – Lý – Hóa

D10

Toán – Địa – Anh

A01

Toán – Lý – Anh

D15

Văn – Địa – Anh

B00

Toán – Hóa – Sinh

D78

Văn – Anh – KHXH

C00

Văn – Sử – Địa

D90

Toán – Anh – KHTN

D01

Văn – Toán – Anh

M01

Văn – Hát – Kể chuyện

D04

Văn – Toán – Trung

N00

Văn – Hát – Thẩm âm, tiết tấu

D06

Văn – Toán – Nhật

M07

Văn – Địa – Năng khiếu

* NƠI NHẬN HỒ SƠ:

Phòng Đào tạo – Trường Đại học Hạ Long

Điện thoại:

- Cơ sở 1: 02033.850.854 ;

- Cơ sở 2: 02033.659.232

ĐIỆN THOẠI TƯ VẤN TUYỂN SINH: 0912.230.965/ 0989.199.088

HOTLINE: 0886.88.98.98