NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ
Chia sẻ đến
1. HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ QUẢN LÝ LÀ GÌ?
 
Hệ thống thông tin và quản lý là ngành học về con người, tổ chức, ứng dụng công nghệ thông tin và mối tương  quan giữa các yếu tố này. Khi độ “phủ sóng” của công nghệ càng lớn thì nhu cầu nhân lực về lĩnh vực này càng gia tăng. Các chuyên gia Hệ thống thông tin và quản lý sẽ là cách tay đắc lực giúp doanh nghiệp khai thác tối đa lợi ích từ việc đầu tư vào con người, thiết bị, quy trình nghiệp vụ và triển khai hệ thống thông tin ứng dụng toàn diện.
​ 
2. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
 
Nghiên cứu việc kết nối các yếu tố trong doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý; trang bị kiến thức về hệ thống thông tin, khả năng phân tích dữ liệu để xây dựng, điều hành doanh nghiệp
Sinh viên HUTECH thực tập, nhận học bổng từ các doanh nghiệp hàng đầu: DMT, Intel, TrueSon, Amazing English; tham gia vào các dự án nghiên cứu và thương mại hóa
  
3. CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Sinh viên ngành Hệ thống thông tin quản lý có thể làm việc ở các vị trí như:
Chuyên viên phân tích dữ liệu, chuyên viên quản trị dữ liệu;
Nhân viên kiểm định nghiệp vụ, lập trình viên tại các công ty phần mềm
Chuyên viên phân tích kinh doanh, nghiên cứu khoa học lĩnh vực máy học, trí tuệ nhân tạo
Giảng dạy Hệ thống thông tin và quản lý tại các trường Đại học, Cao đẳng...