NGÀNH LUẬT
Chia sẻ đến
1. LUẬT LÀ GÌ?

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường trong thời đại 4.0, nhiều vấn đề nảy sinh trong xã hội cũng ngày càng phổ biến. Khi ấy ngành Luật là ngành không thể thiếu bên trong của hệ thống pháp luật bao gồm các quy phạm pháp luật điều chỉnh một loại quan hệ xã hội có cùng tính chất, nội dung thuộc một lĩnh vực đời sống xã hội nhất định

2. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
  
 Đào tạo kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về pháp luật, thực tiễn pháp lý, kỹ năng hành nghề luật và đạo đức ngành luật đáp ứng nhu cầu thị trường
Trang bị kỹ năng nghiên cứu, phân tích pháp luật, phân tích rủi ro pháp lý, kỹ năng đàm phán, soạn thảo hợp đồng, văn bản pháp lý   3. CƠ HỘI  NGHIỆP

3. CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể đảm nhiệm các công việc như sau:

Chuyên viên lập pháp, hành pháp và tư pháp trong các cơ quan nhà nước các cấp

Chuyên viên pháp lý, cố vấn pháp lý tham gia các công việc liên quan đến luật pháp tại

các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức v.v...

Giáo viên, giảng viên luật, cán bộ nghiên cứu luật nghiên cứu, giảng dạy về pháp luật tại các viện nghiên cứu, cơ sở giáo dục  ​​​