Kỹ Thuật Lập Trình Ứng Dụng Chuyên Nghiệp Visual Basic .NET - Tập 1
Chia sẻ đến

Mã số tài liệu: 11
Tác giả: Phạm Hữu Khang
NXB: Lao động - Xã hội
Đơn giá: 62.000

ĐẶT MUA
Chào mừng bạn đến với giáo trình Kỹ Thuật Lập Trình Ứng Dụng Chuyên Nghiệp Visual Basic .NET. Bộ giáo trình này sẽ hướng dẫn bạn tìm hiểu Visual Basic .NET một cách toàn diện nhất. Các bạn sẽ được tiếp cận song song theo cả hai hướng giải pháp thiết kế và xây dựng ứng dụng thực thụ, đi sâu vào những tính năng kỹ thuật của .NET Framework. Với rất nhiều ví dụ minh họa thực tế liên kết với nhau qua từng chương, chắc chắn bạn sẽ cảm thấy môi trường .NET và ngôn ngữ Visual Basic thật sự thú vị và hữu ích. Nếu bạn đến với Visual Basic .NET từ những ngôn ngữ khác như C hay Java, hoặc đã biết qua Visual Basic ở mức độ căn bản thì giáo trình này hoàn toàn thích hợp với bạn.

Giáo trình được chia thành 2 tập. Tập 1 gồm 9 chương giúp bạn tiếp cận với Visual Basic .NET về khía cạnh ngôn ngữ, quản lý lỗi, điều khiển hệ thống, thiết kế giao diện, xuất/nhập dữ liệu, tìm hiểu mảng, tập hợp, gói Assembly, xây dựng giải pháp tổng thể cho ứng dụng dựa trên nền .NET, thiết kế và hoàn chỉnh chương trình theo dõi hệ thống (File System Monitor), tạo các chương trình dịch vụ Windows Service. Tập 2 bao gồm 12 chương liên quan đến xử lý cơ sở dữ liệu theo công nghệ ADO .NET, tiếp cận XML, xây dựng các thành phần giao diện tùy biến, tìm hiểu dịch vụ Web, ASP .NET...

Các bài tập và ví dụ trong giáo trình này được xây dựng và kiểm tra trên nền Windows 2000 và XP cùng với phiên bản Visual Studio .NET của Microsoft. Các ví dụ liên quan đến cơ sở dữ liệu bạn có thể sử dụng Microsoft SQL Server 2000 hoặc Microsoft Access 2000. Phần mã nguồn của chương trình minh họa được chứa trên CD-ROM kèm theo sách.

Kỹ Thuật Lập Trình Ứng Dụng Chuyên Nghiệp Visual Basic .NET - Tập 2 hiện đang phát hành tại Nhà sách Minh Khai và có bán ở các nhà sách trên toàn quốc, xin trân trọng giới thiệu đến bạn.