Microsoft Office SharePoint Server - Tập 1: Xây Dựng Và Thiết Kế Ứng Dụng
Chia sẻ đến

Mã số tài liệu: 13
Tác giả: Phạm Hữu Khang
NXB: Lao động - Xã hội
Đơn giá: 96.000

ĐẶT MUA
CHÚ Ý: CÁC PHIÊN BẢN SHAREPOINT SAU TƯƠNG TỰ NHƯ TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN NÀY

Công nghệ .NET ra đời đã và đang chứng minh sức mạnh của nó trong kỷ nguyên thương mại điện tử, nó đã góp phần vào quá trình phát triển thế giới Web 2.0.

Nếu được chọn lựa để phát triển ứng dụng thương mại điện tử trong bối cảnh toàn cầu hóa, chúng ta không thể không chọn công nghệ của Microsoft để thực hiện chiến lược của mình dù chi phí bản quyền của họ có phần cao hơn các công nghệ khác.

Tuy nhiên, đứng dưới góc độ kinh doanh, chúng ta phải chấp nhận quy luật bản quyền sở hữu trí tuệ, có như vậy bạn mới có thể tạo ra sản phẩm công nghệ thông tin mà không sợ người khác lấy cắp, đó là lý do chúng ta chọn công nghệ Microsoft.

Microsoft Office SharePoint Server (MOSS 2007) là sản phẩm có bản quyền sở hữu trí tuệ của Microsoft, việc phải mua sản phẩm này là điều tất yếu như những sản phẩm khác của Microsoft. Tuy nhiên, vì lợi ích kinh tế mà nó đem lại rất lớn nên chúng đã được nhiều công ty lớn trên thế giới chấp nhận và sử dụng chúng như một phần quản lý hệ thống thông tin. Trong trường hợp bạn muốn sử dụng phiên bản miễn phí thì dùng Windows SharePoint Server (WSS). Đây là phiên bản có ít chức năng so với MOSS.

Tập 1 của cuốn sách Microsoft Office SharePoint Server 2007 bao gồm 6 chương và phần trình bày cách xây dựng và thiết kế ứng dụng, cung cấp cho bạn kiến thức từ khi cài đặt, tạo Web Application, tạo SharePoint Web Site, thiết kế SharePoint List, tổng hợp dữ liệu bằng SharePoint View, trình bày và liên kết dữ liệu bằng SharePoint Web Part.

Sang phần ứng dụng, bạn tiếp tục tìm hiểu cách tạo SharePoint Site và cấu trúc của chúng cho ứng dụng quản lý nhân sự cùng với cách xây dựng SharePoint Site dạng cá nhân cho mỗi thành viên trong hệ thống.

Tập 1 của cuốn sách “Microsoft Office SharePoint Server” nằm trong bộ giáo trình Microsoft Office SharePoint Server 2007 bao gồm nhiều cuốn từ xây dựng, thiết kế, tích hợp đến cách thay đổi giao diện bằng Microsoft SharePoint Desinger. Chúng tôi sẽ giới thiệu tất cả kỹ thuật liên quan đến cách xây dựng và quản lý ứng dụng phục vụ cho doanh nghiệp (Intranet Web Application).

MỤC LỤC

Chương 1: Microsoft office sharepoint server

Chương 2: Cấu trúc và quản lý site

Chương 3: Sharepoint list và kiểu dữ liệu

Chương 4: Kiểu dữ liệu và cột dữ liệu của

Chương 5: Khám phá SharePoint view

Chương 6: Kết nối SharePoint web part

Ứng dụng: Xây dựng ứng dụng quản lý doanh nghiệp bằng moss

Xin trân trọng giới thiệu cùng các bạn.