Microsoft Office SharePoint Server - Tập 2: Quản Trị Và Bảo Mật Ứng Dụng
Chia sẻ đến

Mã số tài liệu: 14
Tác giả: Phạm Hữu Khang
NXB: Lao động - Xã hội
Đơn giá: 98.000

ĐẶT MUA
CHÚ Ý: CÁC PHIÊN BẢN SHAREPOINT SAU TƯƠNG TỰ NHƯ TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN NÀY

Tiếp theo tập 1 - “Xây dựng và thiết kế ứng dụng”, tập 2 - “Quản trị và bảo mật ứng dụng” ra đời nhằm cung cấp cho bạn nhiều kiến thức liên quan đến quản trị ứng dụng MOSS, SharePoint Site và điều hành ứng dụng với chế độ bảo mật tối ưu nhất có thể.

Tập 2 của cuốn sách Microsoft Office SharePoint Server 2007 bao gồm 8 chương cung cấp cho bạn kiến thức từ khi quản trị, tạo Web Application, tạo SharePoint Web Site, điều hành SharePoint List, quản lý người sử dụng, phân quyền thiết kế và truy cập dữ liệu, sao lưu hay phục hồi cơ sở dữ liệu (chương 8 đến chương 10).

Sang chương 11, bạn tiếp tục tìm hiểu các dịch vụ Web của MOSS. Thông qua các dịch vụ này, bạn có thể xây dựng ứng dụng bằng ngôn ngữ lập trình C# để tương tác với thành phần của SharePoint Site.

Tiếp tục sang chương 12, bạn có thể sử dụng phần SharePoint Designer để thiết kế lại giao diện của ứng dụng theo bố cục mình muốn thay vì sử dụng mẫu của MOSS. Đồng thời, bạn cũng có thể tương tác với cơ sở dữ liệu khác nhờ vào chức năng do phần mềm này cung cấp.

Với chương 13, bạn có thể sử dụng điều khiển ASP.NET 2.0 để trình bày dữ liệu từ cơ sở dữ liệu SQL Server, Oracle, XML hay nguồn dữ liệu trên trang ASP.NET của SharePoint Site và khai báo rồi gọi hàm JavaScript trong trang ASP.NET của SharePoint.

Bạn cũng có thể tự cấu hình Mail Server bằng Microsoft Exchange Server để đảm nhận chức năng nhận và gửi email trong SharePoint Site trong chương 14.

Tập 2 “Quản trị và bảo mật ứng dụng” nằm trong bộ giáo trình Microsoft Office SharePoint Server 2007 bao gồm nhiều cuốn từ xây dựng, thiết kế, tích hợp, thay đổi giao diện bằng Microsoft SharePoint Designer, Web Services, Integration, sẽ giới thiệu tất cả kỹ thuật liên quan đến cách quản trị và bảo mật ứng dụng phục vụ cho doanh nghiệp (Intranet Web Application).

Mục lục:

Chương 7: QUẢN TRỊ SHAREPOINT WEB SITE
Chương 8: QUẢN LÝ NGƯỜI DÙNG TRONG SHAREPOINT
Chương 9: THÔNG TIN TÀI KHOẢN CÁ NHÂN
Chương 10: QUẢN TRỊ MICROSOFT OFFICE SHAREPOINT SERVER
Chương 11: WEB SERVICES TRONG MICROSOFT OFFICE SHAREPOINT SERVER 2007
Chương 12: SỬ DỤNG MICROSOFT OFFICE SHAREPOINT DESIGNER
Chương 13: SỬ DỤNG ĐIỀU KHIỂN ASP.NET TRONG SHAREPOINT
Chương 14: HỆ THỐNG EMAIL TRONG MOSS