SQL Server - Lập Trình Thủ Tục Và Hàm
Chia sẻ đến

Mã số tài liệu: 16
Tác giả: Phạm Hữu Khang
NXB: Lao động - Xã hội
Đơn giá: 96.000

ĐẶT MUA
CHÚ Ý: CÁC PHIÊN BẢN SQL SERVER SAU TƯƠNG TỰ NHƯ TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN NÀY

Sau khi tham khảo kiểu dữ liệu, từ khóa, biểu thức bảng và phát biểu SQL trong tập 1, chương 8 của tập 2 tiếp tục giới thiệu các đặc điểm mới về loại hàm có sẵn và hàm do người sử dụng dịnh nghĩa trong SQL Server 2005.

Giáo trình này bao gồm 6 chương và ứng dụng nhấn mạnh xuyên suốt từ kiểu dữ liệu, hàm, phát biểu SQL động, phát biểu SQL phức tạp, phát biểu điều khiển, thủ tục nội tại, Trigger... giúp cho bạn sử dụng chúng trong ứng dụng thực tế và nhiều kỹ thuật quan trọng khác cùng với nhiều ví dụ chi tiết, diễn giải rõ ràng.

Nội dung cụ thể của cuốn sách gồm những chương sau:

Chương 8: Giới thiệu hàm trong SQL Server 2005
Chương 9: Phát biểu truy vấn dữ liệu nâng cao
Chương 10: Khai báo biến và phát biểu điều khiển
Chương 11: Khám phá thủ tục nội tại
Chương 12: Khám phá Trigger
Chương 13: Đối tượng Default, Rule, Type
Ứng dụng: Sử dụng thủ tục nội tại trong ứng dụng