SQL Server - Xây Dựng Ứng Dụng Quản Lý Kế Toán Bằng C# (Kèm CD Bài Tập)
Chia sẻ đến

Mã số tài liệu: 18
Tác giả: Phạm Hữu Khang
NXB: Lao động - Xã hội
Đơn giá: 98.000

ĐẶT MUA
CHÚ Ý: CÁC PHIÊN BẢN SQL SERVER, VISUAL STUDIO C#  SAU TƯƠNG TỰ NHƯ TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN NÀY

Tiếp theo 3 quyển SQL Server 2005: Lập trình T-SQL, lập trình Thủ tục và Hàm, Lập trình Nâng cao, chúng tôi tiếp tục giới thiệu đến bạn đọc cách xây dựng ứng dụng quản lý Kế toán hoàn chỉnh có áp dụng tất cả các kỹ thuật của SQL Server 2005 bằng ngôn ngữ lập trình C# 2005.

Bạn có thể tham chiếu cấu trúc ứng dụng và cơ sở dữ liệu trong Chương 1; giao diện của ứng dụng Desktop đa người dùng bằng các form giới thiệu, form đăng nhập và giao diện chính trình bày trong Chương 2.

Sang Chương 3, bạn tiếp tục tìm hiểu các chức năng quản lý thu chi và tồn quỹ. Quản lý công nợ phải thu của khách hàng và công nợ phải trả cho nhà cung cấp được trình bày trong Chương 4 và Chương 5.

Sau khi tham khảo cách khai báo phương thức và thuộc tính cùng với thủ tục nội tại trong cơ sở dữ liệu của các chương trước, bạn có thể cài đặt các chức năng quản lý xuất nhập và tồn kho trong Chương 6.

Nối tiếp Chương 6, ở Chương 7 bạn sẽ tìm hiểu cách thực hiện chức năng đóng sổ kế toán, xóa hay chuyển dữ liệu phát sinh hằng ngày sang cơ sở dữ liệu khác cùng với các báo cáo tài chính.

Thay vì sử dụng dịch vụ Report của SQL Server 2005, bạn có thể tìm thấy cách sử dụng Micorosoft Report để tạo ra báo cáo với nhiều dạng khác nhau. Chương 8 hướng dẫn bạn sử dụng ngôn ngữ lập trình C# 2005 để trình bày báo cáo trên form.

Bằng cách kết hợp với tài khoản người sử dụng trong cơ sở dữ liệu SQL Server 2005, bạn cũng có thể tìm hiểu cách cài đặt quyền của người sử dụng trên từng chức năng trong Chương 9.

Khái niệm sử dụng lại những gì đã khai báo trước đó được thể hiện trong lớp dùng chung, bạn có thể tìm thấy lớp tương tác cơ sở dữ liệu, điều khiển và tham số mặc định trong Chương 10.

Giáo trình bao gồm 10 chương và phần phụ lục tham khảo được nhấn mạnh xuyên suốt từ giao diện, hàm, phát biểu SQL động, phát biểu SQL phức tạp, phát biểu điều khiển, thủ tục nội tại, trigger, giúp cho bạn sử dụng chúng trong ứng dụng kế toán cùng với sự kết hợp hoàn hảo bằng ngôn ngữ lập trình C# 2005.

Chúng tôi hy vọng bạn sẽ tìm được nhiều kỹ thuật quan trọng mang tính thực tiễn cao thông qua ví dụ chi tiết và diễn giải rõ ràng.

Quyển sách “SQL Server 2005 - Xây dựng ứng dụng quản lý Kế toán bằng C# 2005” nằm trong bộ giáo trình SQL Server 2005 bao gồm nhiều cuốn từ lập trình T-SQL, lập trình Thủ tục và Hàm, lập trình Nâng cao, ứng dụng Kế toán.

Phiên bản ứng dụng 5.0 vẫn còn một số chức năng chưa trình bày, chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng ứng dụng với nhiều chức năng hỗ trợ mới và mở rộng tương tác với các ứng dụng khác trong phiên bản kế tiếp.

Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn.