VISUAL C# - Tập 3: Lập Trình Hướng Đối Tượng (Có CD-Rom Kèm Theo Sách)
Chia sẻ đến

Mã số tài liệu: 21
Tác giả: Phạm Hữu Khang
NXB: Lao động - Xã hội
Đơn giá: 98.000

ĐẶT MUA
CHÚ Ý: CÁC PHIÊN BẢN VISUAL C# SAU CÙNG CŨNG TƯƠNG TỰ NHƯ TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN NÀY

C# được mệnh danh là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng mạnh nhất trong bộ ngôn ngữ lập trình .NET của hãng Microsoft hiện nay.

Trong cuốn sách "C# 2005 - Tập 3: Lập Trình Hướng Đối Tượng" này cung cấp cho các bạn những kiến thức cơ bản liên quan đến việc định nghĩa và cài đặt hướng đối tượng bằng ngôn ngữ lập trình C# trong ứng dụng thực tiễn, áp dụng chúng cho mô hình hướng đối tượng một cách có hiệu quả nhất.

Toàn bộ cuốn giáo trình này gồm 9 chương và phần ứng dụng, giới thiệu đến bạn đọc những nội dung sau:

Chương 1: Giới thiệu lập trình OOP.
Chương 2: Thuộc tính và mảng thuộc tính.
Chương 3: Phương thức và tham số.
Chương 4: Cài đặt Overload và Constructor.
Chương 5: Kế thừa, ghi đè và tính đa hình.
Chương 6: Lớp trừu tượng và giao tiếp.
Chương 7: Không gian tên và mô hình đối tượng.
Chương 8: Assembly và Global Assembly Cache.
Chương 9: Cài đặt OOP trong ứng dụng thực tiễn.
Ứng dụng: Quản lý nhân sự và tiền lương.

Sách có kèm theo CD bài tập. Xin trân trọng giới thiệu cùng các bạn.