VISUAL C# - Tập 4, Quyển 1: Lập Trình Cơ Sở Dữ Liệu (Có CD-Rom Kèm Theo Sách)
Chia sẻ đến

Mã số tài liệu: 22
Tác giả: Phạm Hữu Khang
NXB: Lao động - Xã hội
Đơn giá: 98.000

ĐẶT MUA
CHÚ Ý: CÁC PHIÊN BẢN VISUAL C# SAU CÙNG CŨNG TƯƠNG TỰ NHƯ TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN NÀY

Tiếp theo tập sách "C# 2005 - Lập Trình Hướng Đối Tượng", Ban Xuất bản Minh Khai tiếp tục cho phát hành cuốn "C# 2005 - Tập 4, Quyển 1: Lập Trình Cơ Sở Dữ Liệu", cung cấp cho bạn kiến thức từ cơ bản đến nâng cao liên quan đến quá trình kết nối, thao tác dữ liệu trên nhiều loại cơ sở dữ liệu khác nhau.

Nội dung của cuốn sách giới thiệu những chủ đề sau:

Chương 1: Giới thiệu lập trình cơ sở dữ liệu.
Chương 2: Đối tượng SQLConnection.
Chương 3: Đối tượng Oledbconnection.
Chương 4: Đối tượng SQLCommand và Oledbcommand.
Chương 5: Đối tượng SQLParameter và Parameters Collection.
Chương 6: Đối tượng SQLDatareader.
Ứng dụng: Quản lý nhân sự và tiền lương.

Sách có kèm theo CD bài tập. Xin trân trọng giới thiệu cùng các bạn.