VISUAL C# - Tập 5: Lập Trình ASP.NET - Quyển 1: Điều Khiển Trình Chủ ASP.NET 2.0 (CD Bài Tập Kèm Theo Sách)
Chia sẻ đến

Mã số tài liệu: 24
Tác giả: Phạm Hữu Khang
NXB: Lao động - Xã hội
Đơn giá: 76.000

ĐẶT MUA
Tiếp theo bộ C# 2005 - Tập 4, Nhà sách Minh Khai tiếp tục cho phát hành cuốn "C# 2005 - Tập 5: Lập Trình ASP.NET 2.0 (Quyển 1: Điều Khiển Trình Chủ ASP.NET 2.0)".

Nội dung của Quyển 1 này cung cấp cho bạn những kiến thức từ cơ bản đến nâng cao liên quan đến cách xây dựng Website, điều khiển trình chủ mới trong phiên bản ASP.NET 2.0.

Bên cạnh những kiến thức cơ bản của ASP.NET 2.0, sách còn kết hợp giữa điều khiển trình chủ và kịch bản JavaScript, khái niệm CallBack thay vì sử dụng PostBack nhằm tạo nên sự trình bày dữ liệu thông qua cơ chế không đồng bộ bằng đối tượng XMLDOM và XML...

Quyển 1 này có bố cục gồm 5 chương và phần ứng dụng đính kèm, được trình bày như sau:

Chương 1: Giới thiệu ASP.NET 2.0.
Chương 2: Giới thiệu Visual Studio 2005.
Chương 3: Giới thiệu trang ASP.NET 2.0.
Chương 4: Server Controls và kịch bản JavaScript.
Chương 5: ASP.NET 2.0 Server Controls.
Ứng dụng: Tuyển dụng.

Sách có kèm theo CD bài tập. Xin trân trọng giới thiệu cùng các bạn.