VISUAL C# Tập 5: Lập Trình ASP.NET - Quyển 3: Điều Khiển Kết Nối Cơ Sở Dữ Liệu
Chia sẻ đến

Mã số tài liệu: 26
Tác giả: Phạm Hữu Khang
NXB: Lao động - Xã hội
Đơn giá: 89.000

ĐẶT MUA
CHÚ Ý: CÁC PHIÊN BẢN VISUAL C# SAU CÙNG CŨNG TƯƠNG TỰ NHƯ TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN NÀY

Tiếp theo Tập 5 quyển 1 và quyển 2 của cuốn sách "C# 2005 - Lập trình ASP.NET 2.0", Nhà sách Minh Khai tiếp tục giới thiệu đến bạn đọc quyển 3 với những kiến thức trọng yếu từ cơ bản đến nâng cao liên quan các điều khiển và đối tượng mới trong ASP.NET 2.0 dùng để kết nối cơ sở dữ liệu MS SQL Server, Access, Xml và SiteMap thông qua các điều khiển kết nối.

 Trong Quyển 3 này sách giới thiệu những nội dung chính sau:

 Chương 11: Kết nối cơ sở dữ liệu trong ASP.NET 2.0.
Chương 12: Kết nối cơ sở dữ liệu Access, XML và Object.
Chương 13: Đối tượng kết nối cơ sở dữ liệu.
Chương 14: Khám phá điều khiển trình chủ GridView.
Chương 15: Điều khiển DetailsView và FormView.
Chương 16: Điều khiển DataList và Repeater.
Ứng dụng: Tuyển dụng.