LẬP TRÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU VỚI C# - MÔ HÌNH NHIỀU TẦNG
Chia sẻ đến

Mã số tài liệu: 5
Tác giả: Nguyễn Văn Lân
Nhà xuất bản Lao Động và Xã hội
Sách tự học ASP.NET, ứng dụng kèm theo
Đơn giá: 75.000

ĐẶT MUA

Chào mừng bạn đến với giáo trình “Lập trình cơ sở dữ liệu với C# – Mô hình nhiều tầng”. Giáo trình này được xây dựng từ ứng dụng thực tế dựa trên mô hình nhiều tầng (N-Tier), chúng tôi trình bày theo các phân đoạn của quy trình phân tích thiết kế dự án với Mô hình nhiều tầng dạng WebForm. Bạn hoàn toàn có thể áp dụng giải pháp này vào loại ứng dụng Windows Form hoặc trên các ứng dụng thiết bị di động.

Từ chương một cho đến chương hoàn thiện ứng dụng, chúng tôi trình bày chi tiết cách thức xây dựng project từ tầng thiết kế dữ liệu, tầng viết mã xử lý cho đến tầng giao diện người dùng. Chúng tôi xây dựng ứng dụng “Website doanh nghiệp” với cách trình bày rất đơn giản, minh họa rõ ràng, xử lý từng tầng riêng biệt. Bạn có thể tự phát triển, mở rộng, áp dụng xây dựng thành những ứng dụng chuyên nghiệp hơn và có khả năng tái sử dụng.

Đây là giáo trình mà bạn có thể:

• Ứng dụng để triển khai trong doanh nghiệp.

• Làm cơ sở, nền tảng để xây dựng những ứng dụng lớn, đảm bảo tính rõ ràng, dễ dàng nâng cấp, bảo trì cũng như phù hợp với đội ngũ phát triển ứng dụng.

• Hiểu rõ khuôn mẫu của mô hình đa tầng khi phát triển những dự án lớn và phức tạp.

• Mở rộng, bổ sung… theo phong cách hay “style” của bạn một cách hợp lý nhất.

• Khám phá tổng thể giữa các tầng – N Tier vào một ứng dụng thực tế.

• Khám phá một phần của mô hình nhiều tầng vào ứng dụng thực tế.

• Và nhiều thứ khác mà bạn sẽ khám phá…

Tập này gồm nội dung sau:

Chương 1: Tổng quan

Giới thiệu tổng quan giáo trình như các yêu cầu khi sử dụng, cài đặt phần mềm cần thiết về mô hình nhiều tầng và các yêu cầu cần thiết để sử dụng giáo trình hiệu quả. Bên cạnh đó bạn “tập dợt” qua mô hình nhiều tầng với từng bước xây dựng chức năng đăng nhập.

Chương 2: Phân tích thiết kế cơ sở dữ liệu ứng dụng

Giáo trình này chúng tôi sử dụng mô hình nhiều tầng để xây dựng ứng dụng Website doanh nghiệp. Ứng dụng được phân tích, thiết kế dựa trên hệ quản trị SQL Server 2005.

Chương này minh họa chi tiết cách tạo các bảng lưu trữ thông tin, các quan hệ, cũng như một số lược đồ quan hệ, sơ đồ usecase, sơ đồ toàn bộ các lớp của ứng dụng. Bên cạnh đó bạn cũng học cách viết toàn bộ những thủ tục chính của ứng dụng.

Chương 3: Tầng 1 - Viết lớp truy xuất dữ liệu

Bạn đã thiết kế quan hệ dữ liệu ở tầng 1, chương này chúng ta sẽ học cách viết mã xử lý tương tác giữa dữ liệu ở tầng 1 và tầng giao diện người dùng, chúng tôi trình bày chi tiết các lớp và cách viết, sử dụng chúng trong ứng dụng. Bên cạnh đó, bạn cũng sẽ học cách biên dịch lớp dùng chung ra file .dll và cách sử dụng vào ứng dụng khác.

Chương 4: Tầng 2 – Viết các lớp xử lý nghiệp vụ

Chương này từng bước hướng dẫn cách viết các lớp xử lý nghiệp vụ như lấy thông tin, cập nhật, xóa, sửa. Bên cạnh đó, bạn học cách sử dụng DataSet có kiểu để viết câu lệnh SQL trực quan cũng như kết hợp viết mã xử lý trên DataSet. Ngoài ra bạn được khám phá cách tạo nhiều Project vào một Solution.

Chương 5: Tầng 3 – Xây dựng giao diện

Sau khi đã hoàn tất 2 tầng, bạn cần xây dựng các giao diện ở phía người dùng và quản trị của ứng dụng. Chương này bạn sẽ học tạo các thành phần giao diện người dùng, quản trị, cách viết mã (code – behind) và cách khai báo, gọi các lớp đã viết ở tầng 2.

Bạn sẽ thấy được sự tương tác toàn bộ của các tầng trong mô hình N-Tier từ cách phân chia xử lý, sử dụng lại và dễ dàng nâng cấp…

Chương 6: Hoàn thiện ứng dụng

Các chương trước chúng tôi hướng dẫn từng bước xây dựng ứng dụng. Chương này cần kết nối chúng lại và hoàn thiện ứng dụng. Đây là chương mà bạn sẽ có một sản phẩm để phát triển, mở rộng hoặc triển khai. Bên cạnh đó bạn cũng sẽ học cách thiết lập và phân quyền người dùng, các yêu cầu cuối cùng cần kiểm tra khi triển khai cũng như quản trị ứng dụng.

Xin trân trọng giới thiệu.