TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN LÀM VIỆC LIÊN QUAN ĐẾN MÁY TÍNH
Chia sẻ đến
Tuyển cộng tác viên làm việc bán thời gian liên quan đến sự cố máy tính như phần cứng, phần mềm, hệ điều hành,helpdesk,...
Thời gian: Linh động  khi có yêu cầu mới đến trực tiếp xử lí hoặc qua mạng, không gò bó thời gian.
Lợi ích: Học hỏi, tiếp cận thực tiễn, kinh nghiệm cho chuyên ngành, phát triển ứng dụng thực tiễn như Web,…bằng ASP.NET, C#, SQL Server…
Được hướng dẫn và làm mẫu ban đầu các công việc trước khi tự thực hiện.
Địa điểm: Tại TP.HCM
Độ tuổi: Học sinh, sinh viên từ 16 tuổi đến 25 tuổi. Trình độ trung cấp hoặc cao đẳng. 
Liên hệ: Mô tả thông tin cá nhân và gởi e-mail đến: nguyenlangroup@gmail.com