THỰC HÀNH TIN HỌC VĂN PHÒNG
Mã khóa học: CNTT_THVP_2020_F_001
Học phí: 0
Giảm giá: 0 %
Khóa học: Miễn phí
VÀO HỌC ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC
Hướng dẫn chi tiết 
Thao tác mẫu


Về kiến thức:
- Trình bày được các khái niệm cơ bản về máy tính
- Trình bày được mục đích ứng dụng của Word, Excel, Powerpoint;
- Nắm được các bước để soạn thảo văn bản, trình bày văn bản;
- Hiểu được chức năng các hàm của bảng tính excel;
- Trình bày được các đối tượng trình diễn powerpoint.
Về kỹ năng:
- Sử dụng Internet như là công cụ nhằm phục vụ cho việc học tập của mình;-
- Tham khảo một số đề thi tin học A, B, thông tư 03/2014/TT-BTTTT: Xử lí văn bản, bảng tính và trình chiếu và đề thi Tin học Văn phòng Thế giới MOSWC.
- Kỹ năng phân tích bài toán thực tế và giải quyết ở phần mềm excel;
- Phân tích một số ứng dụng thực tiễn của tin học văn phòng.

Chia sẻ đến