TIẾNG ANH LỚP 12 - BÀI GIẢNG HỌC ONLINE
Mã khóa học: THPT_ENG12_2020
Học phí: 0
Giảm giá: 0 %
Khóa học: Miễn phí
VÀO HỌC ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC
Giới Thiệu Cuốn Sách Sách Giáo Khoa Tiếng Anh Lớp 12
Sách Giáo Khoa Tiếng Anh Lớp 12 được chuẩn hóa theo khung chương trình của Bộ Giáo Dục. giúp các em rèn luyện các kĩ năng cơ bản nghe, nói, đọc viết bằng giọng phát âm chuẩn và các bài tập giúp các em rèn luyện để nâng cao các kĩ năng.

Sách Giáo Khoa Tiếng Anh Lớp 12 gồm 16 Units:

Unit 1 Home life
Unit 2 Cultural diversity
Unit 3 Ways of socialising
Unit 4 School education system
Unit 5 Higher education
Unit 6 Future jobs
Unit 7 Economic reforms
Unit 8 Life in the future
Unit 9 Deserts
Unit 10 Endangered species
Unit 11 Books
Unit 12 Water sports
Unit 13 The 22nd Sea Games
Unit 14 International organizations
Unit 15 Women in society
Unit 16 The association of southeast Asian nations

Chia sẻ đến